• 12 kwietnia, 2023

ETF srebro – jak działają fundusze notowane na giełdzie?

ETF-y to fundusze notowane na giełdzie, które opierają się na konkretnym instrumencie bazowym. Przykładem może być ETF srebro, który naśladuje kurs notowań srebra. Jak działają tego typu fundusze? Dlaczego warto w nie inwestować? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

ETF srebro – jak działają tego typu fundusze?

Jak wspomniano we wstępie ETF-y to rodzaj funduszy inwestycyjnych, które są opierają się na konkretnym instrumencie bazowym. Przykładem może być ETF srebro, który naśladuje kurs notowań srebra. W przypadku ETF-ów istotne jest bowiem to, że w odróżnieniu od tradycyjnych funduszy inwestycyjnych nie dążą one do pokonania rynku, czyli uzyskania możliwie najwyższej stopy zwrotu, ale wiernie naśladują instrument bazowy, na którym się opierają. W przypadku ETF-u srebro jest to właśnie kurs notowań srebra. Jak wygląda to w praktyce? Otóż, zakładając, że kurs srebra w danym okresie wzrósł o 8% należy spodziewać się identycznego wzrostu wartości jednostek uczestnictwa ETF-u srebro. Tak samo wygląda to w przypadku spadku notowań srebra. Co jeszcze wyróżnia ETF-y? Z uwagi na fakt, że są to fundusze notowane na giełdzie charakteryzuje je wysoka płynność oraz bieżąca wycena.

Jak inwestować w ETF-y?

Niezależnie od tego, czy inwestor chce inwestować w ETF srebro, czy może kupić inne ETF-y warunkiem koniecznym jest w tym przypadku posiadanie rachunku maklerskiego, który umożliwia inwestowanie w tego typu fundusze. Otworzyć można go u brokera, który pełni funkcję pośrednika pomiędzy giełdą, a inwestorem. W tym miejscu należy jednak podkreślić, że wybór brokera powinien być świadomy, ponieważ wpływa na wiele różnych kwestii. Są to między innymi możliwości inwestycyjne, jednak istotna jest także wysokość opłat pobieranych przez brokera, czy jego wiarygodność. Potwierdzać ją powinny odpowiednie certyfikaty, ponieważ broker to podmiot, któremu powierzamy własne pieniądze. Co jeszcze wziąć pod uwagę przy jego wyborze? Wskazówki w tym zakresie można znaleźć w artykule wyjaśniającym mechanizmy inwestowania w ETF-y.

Dlaczego warto inwestować w ETF-y?

Z czego wynika popularność ETF-ów? Otóż, istotna w tym przypadku jest nie tylko dostępność, ale również fakt, że tego typu fundusze doskonale sprawdzają się w przypadku inwestowania długoterminowego. Umożliwiają bowiem osiąganie stabilnych zysków w wieloletniej perspektywie oraz pozwalają zdywersyfikować własny portfel inwestycyjny. W przypadku ETF-u srebro ważne jest także to, że można inwestować w srebro bez konieczności jego fizycznego zakupu. Niewątpliwą zaletą są także niskie opłaty za zarządzanie, które są o wiele bardziej atrakcyjne niż w przypadku tradycyjnych funduszy inwestycyjnych. Na plus przemawia także bieżąca wycena funduszy oraz ich wysoka płynność, co jest efektem notowań na giełdzie.

Podsumowując należy stwierdzić, że ETF srebro to fundusz, który umożliwia inwestowanie w srebro bez konieczności jego fizycznego zakupu. W efekcie pozwala zdywersyfikować portfel inwestycyjny, co jest podstawową zasadą inwestowania na rynkach kapitałowych.